Praktische info

Consultaties

Eén consultatie duurt gewoonlijk een 30-tal minuten. Dit kan variëren naar gelang de individuele noden van de cliënt.
Een eerste consultatie duurt meestal iets langer en omvat een uitgebreid vraaggesprek en een onderzoek. Indien mogelijk starten we reeds met de behandeling.

Bij de eerste afspraak breng je mee:

– Het voorschrift van de arts.
– Uw identiteitskaart.
– Een klevertje van uw ziekenfonds.

Wij werken enkel op afspraak. Wij vragen hierbij tijdig aanwezig te zijn. Wij trachten zo goed mogelijk het startuur van uw behandeling te respecteren. Wij vragen begrip indien u toch even moet wachten in de wachtkamer. De wachttijd is zelden langer dan 15 minuten!

Annuleren kan enkel telefonisch en dient minimum 1 dag op voorhand te gebeuren. Zoniet kunnen wij het bedrag van de consultatie aanrekenen, zonder tussenkomst van de mutualiteit. Uiteraard hebben wij hierbij begrip voor onvoorziene omstandigheden!

Keuze kinesitherapeut

Voor vele behandelingen kan u bij gelijk wie van ons team terecht. Elk van ons heeft daarnaast eigen opgebouwde expertises en ervaring. Los daarvan kan het zijn dat u zich gewoon erg goed voelt bij één of meerdere van ons. Wij bekijken steeds samen met u bij wie u best terecht kan in functie van uw hulpvraag, en dit binnen onze mogelijkheden en beschikbaarheden (!).
U heeft daarin zelf steeds het laatste woord. Wij vinden het erg belangrijk dat u zich als cliënt goed voelt bij uw kinesitherapeut. Het staat u dan ook vrij aan eender van ons een afspraak te vragen bij de kinesitherapeut die u wenst. U hoeft zich daarbij niet ongemakkelijk te voelen.

Tarieven en betalen

Alle kinesitherapeuten in deze praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat wij de vastgelegde tarieven van het riziv hanteren:
Tarievenposter 2019 – Geconventioneerde kinesitherapeuten

Betalingen gebeuren in de regel per 5 consultaties, of op het einde van een behandelreeks indien er geen 5 contultaties gebeurden. Na betaling geven wij u een getuigschrift verstrekte hulp mee. Hiermee kan u de terugbetaling van de mutualiteit bekomen. Wilt u liever per behandeling betalen? Vraag zeker na!
Cliënten die langdurig in behandeling zijn en/of heel frequent behandeld worden, betalen doorgaans per 10 behandelingen.

Hoe kan u betalen:
- via overschrijving (ter plaatse via de mobiele betalingsapp van uw smartphone of enkele dagen vòòr de 5e-10e-15e… of laatste behandeling).
– via de bancontact-app
– of cash

Zakelijke informatie over onze zelfstandige kinesitherapeuten

Klik hier voor de wachtkamerposter met alle zakelijke informatie over onze zelfstandige kinesitherapeuten.

Heeft u over dit alles vragen?

Spreek ons aan.
Mail ons.
Bel ons.