Prenatale en postnatale kinesitherapie

Prenatale kinesitherapie

Bij de prenatale kinesitherapeutische behandelingen gaat enerzijds aandacht naar het zwangere lichaam zelf en anderzijds aandacht naar de voorbereiding op de naderende bevalling.

Postnatale kinesitherapie

Bij de postnatale kinesitherapeutische behandelingen helpen we bij het hersel van het lichaam na de zwangerschap en bevalling. Aandacht gaat hier in eerste instantie naar het herstel van de bekkenbodem. Dit is erg belangrijk ter preventie of behandeling van incontinentie en/of mogelijke orgaanverzakkingen (blaas, baarmoeder, …). Eens de bekkenbodem voldoende versterkt is, komen o.a. ook buik- en rugspieroefeningen in de vorm van een geïndividualiseerd trainingsprogramma aan bod.