Kinesitherapie voor volwassenen

Als team streven we ernaar steeds gespecialiseerde zorg op maat te bieden voor elkeen die bij ons in behandeling is. Daartoe evalueren we constant, mét betrokkenheid van de cliënt (en/of de ouders/voogd), en sturen we bij waar nodig.