Bewegingscoaching, trainingstherapie en oefentherapie voor volwassenen

Bij heel wat fysieke én/of mentale klachten zal het bevorderen van lichaamsbeweging een erg positieve invloed hebben. De positieve invloed zal vrijwel altijd merkbaar zijn -direct- door de vermindering van de klachten, maar ook indirect door het verbeteren van de algemene levenskwaliteit bij een actievere levensstijl. Het invoeren van meer lichaamsbeweging zorgt bijna altijd voor een sterk algemeen gevoel van welbevinden. Een gezonde geest in een gezond lichaam! Professionele begeleiding hierbij verhoogt de kans op slagen drastisch!

  • Het kan hier gaan om een nood aan het bevorderen van de algemene fitheid, kracht, evt lenigheid. En dit naar aanleiding van een onderliggende chronische aandoening.
  • Het kan hier ook gaan om oefentherapie gericht op klachten van een deel van het bewegingsapparaat. Denk maar aan de revalidatie na een enkelverzwikking.
  • In het kader van sommige pijn- en spanningsklachten kan een gerichte kinesitherapeutische massage -samen met de juiste oefentherapie en raadgevingen- op korte termijn soelaas brengen.

Trefwoorden

respiratoire revalidatie, cardiale revalidatie, oncologische revalidatie, revalidatie bij CVS, fibromyalgie, revalidatie bij inwendige aandoeningen, revalidatie bij problematieken die gepaard gaan met het ouder worden,…